Sociologija, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

    
mesh-filozofski

Naziv univerziteta: Univerzitet u Beogradu

Naziv fakulteta: Filozofski fakultet

Naziv studijskog programa: Master akademske studije filozofije smer sociologija

Trajanje programa: 1 godina

Zvanje nakon završetka studiranja: Master sociologija

Naucna oblast: Drustveno humanistička

Akreditacija: Akreditovan

 

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

Kratak opis studijskog programa

Svrha studijskog programa master akademskih studija sociologije jest osposobljavanje studenata za samostalan stručni i znanstveno-istraživački rad u različitim područjima sociologije. Program master akademskih studija sociologije, koji se realizuje kroz sistem obveznih i izbornih predmeta, osigurava dublje i celovitije sagledavanje teorijskih i metodoloških znanja i time omogućuje osposobljavanje studenata za rad na znanstvenim i primijenjenim istraživanjima i projektima. Program pridonosi razvoju kritičkog promišljanja društvenih procesa, sposobnosti analiziranja i zaključivanja, i osigurava odgovarajuća naučna, stručna i praktična znanja za profesionalno i inovativno djelovanje diplomiranih sociologa u različitim područjima društvenog života. Program omogućuje osposobljavanje i pripremu za doktorske studije.

Lista predmeta na studijskom programu

Zajednički predmeti +

Globalizacija – brendiranje gradova i regija, Društvo i politika, Privredna globalizacija, Ekonomska globalizacija, Islam – religija, kultura, civilizacija, Istorija antropoloških teorija, Kvalitativne metode istraživanja, Komparativna sociologija organizacije, Kultura i društvo u sociologiji Pjera Burdijea, Politička i ideološka upotreba nacionalnog mita, Psihijatrijska sociologija, Rodne studije, Savremena porodica kao izazov, Savremeni problemi održivog razvoja, Sociologija mentalnih poremećaja, Sociologija savremenih pokreta u arhitekturi, Sociologija saznanja, Sociološka teorija i metoda, Srpska politika.

 

USLOVI STUDIRANJA

Uslovi upisa: Završene osnovne akademske studije sociologije (240 ECTS) ili završene osnovne studije sociologije u četvorogodišnjem trajanju, u skladu sa uslovima utvrđenim Statutom Sveučilišta i Fakulteta; student koji je završio drugi studijski program polaže diferencijalni ispit sukladno studijskim programom i Statutom Fakulteta

Rok za prijavu: od 17tog septembra do 10 oktobra

Datum pocetka nastave:

Iznos školarine: 130 720 dinara (za drzavljane Srbije), 226 519 dinara (za strane drzavljane)

Mogucnost stipendiranja: Postoji

Kontakt:
Adresa:  Čika Ljubina 18−20
Telefon 011 2639356
E−mail: info@f.bg.ac.rs
Web: www.fil.bg.ac.rs