Psihologija, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

    
mesh-filozofski

Naziv univerziteta: Univerzitet u Beogradu

Naziv fakulteta: Filozofski fakultet

Naziv studijskog programa: Master akademske studije filozofije smer psihologija

Trajanje programa : 1 godina

Zvanje nakon završetka studiranja: Master psiholog

Naucna oblast: Drustveno humanistička

Akreditacija: Akreditovan

 

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

Kratak opis studijskog programa

Svrha studijskog programa master studija psihologije jeste finalno osposobljavanje studenata za samostalno obavljanje psiholoških poslova u različitim područjima praktične primjene psihologije (u oblasti zdravstva, privrede, prosvete, socijalne zaštite, društvene brige o deci i starima itd..), Kao i za sticanje temeljnih kompetencija naučno -istraživačkog rada. Program master akademskih studija psihologije, koji se ostvaruje kroz posebne module (klinički, obrazovni, psihologija rada i istraživački) i kroz niz obveznih i izbornih predmeta, koji pruža teorijska, metodološka i praktična saznanja i veštine, osposobljava studente za samostalno obavljanje niza standardiziranih psiholoških poslova i delatnosti, kao što su selekcija kadrova, psihološka analiza radnih mjesta, psihološka dijagnostika, trijaža dece, procjena ličnosti, psihološko savjetovanje i druge. Osim toga, program master studija psihologije osposobljava studente da, polazeći od stečenog poznavanja psiholoških teorija i metoda, kreiraju nova rešenja brojnih različitih problema koji se javljaju u praksi. Najzad, program master studija psihologije osposobljava studente za dizajniranje, organiziranje i provođenje znanstveno-psiholoških istraživanja manjeg opsega, usmjerene na dobijanje naučnih saznanja o raznolikim pojavama u stvarnosti. Program master akademskih studija psihologije obrazuje stručnjake i za privatno pružanje psiholoških usluga, kao što su savetovanje, testiranje sposobnosti i ličnosti i sl.. Najzad, program master studija osposobljava studente za nastavak stručnog usavršavanja za doktorske studije, razne oblike specijalizacije i drugog stručnog usavršavanja.

Lista predmeta na studijskom programu

Zajednički predmeti +

Akademske veštine 2, Vizuelna percepcija, Ekološka psihologija, Etička i kritička pitanja u kliničkoj psihologiji, Zdravstvena psihologija, Istraživanja u socijalnoj pshihologiji,Istraživanja u socijalnoj psihologiji u oblasti rada, Jezik i individualne razlike, Kognitivni razvoj, Kulturno−istorijska psihologija, Multivarijaciona statistika u psihologiji, Praktikum iz psihološke prevencije, Profesionalna i etička pitanja u psihologiji rada, Psiholingvistika, Psihologija individualnih razlika−viši kurs, Psihologija u zajednici, Socijalno−psihološka istraživanja u obavezivanju, Socio−afektivni razvoj, Upravljanje promenama, Školska psihologija, Analitička psihologija−Jungovska analiza, Veštine intepbjuisanja, Genogram, Etička i kritička pitanja u kliničkoj psihologiji, Zdravstvena psihologija, Kognitivno−bihejvioralna terapija, Konstruktivistička terapija, Kritička psihoanaliza, Porodiča terapija, Praktikum iz psihološke prevencije, Psihoanaliza, Psihologija u zajednici, Roršahov metod mrlja od mastila, Detinjstvo kultura i vaspitanje, Istraživanje vaspitno−obrayovne prakse, Komparativna pedagogija, Metode rada predškolskog pedagoga, Moralni razvoj i moralno vaspitanje, Multivarijaciona statistika u psihologiji, Nacionalna istorija pedagogije, Opšta istorija pedagogije,Pedagoško savetovanje i profesionalna orijentacija, Pismenost i školski kurikulum, Porodični odnosi i vaspitanje, Predškolska pedagogija, Rayvijanje otvorenog kurikuluma u decjem vrtiću, Razvoj škole i školskog sistema, Savremene teorije sapitanja, Socijalno−psihološka istraživanja u obrazovanju, Školska pedagogija, Akademske veštine2, Veštine intervjuisanja, Vizuelna percepcija,Ekološka psihologija, Zdravstvena psihologija, Istraživanja u socijalnoj psihologiji, Istraživanja u socijalnoj psihologiji u oblasti rada, Kognitivno−bihejvioralna terapija, Konstruktivistička terapija, Kulturno−istorijska psihologija, Multivarijaciona statistika u psihologiji, Praktikum iz  psihološke prevencije, Profesionalna i etička pitanja u psihologiji rada, Psihologija individualnih razlika:viši kurs, Psihologija u zajednici, Upravljanje promenama.

 

USLOVI STUDIRANJA

Uslovi upisa: Završene osnovne akademske studije psihologije (240 ECTS) ili završene osnovne studije psihologije u četvorogodišnjem trajanju, u skladu s uslov utvrđenim Statutom Sveučilišta i Fakulteta; student koji je završio drugi studijski program polaže diferencijalni ispit sukladno studijskim programom i Statutom Fakulteta.

Rok za prijavu: od 17tog septembra do 10 oktobra

Datum pocetka nastave:

Iznos školarine: 130 720 dinara (za drzavljane Srbije), 226 519 dinara (za strane drzavljane)

Mogucnost stipendiranja: Postoji

Kontakt:
Adresa:  Čika Ljubina 18−20
Telefon 011 2639356
E−mail: info@f.bg.ac.rs
Web: www.fil.bg.ac.rs